TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015

Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w 2015r :

a) część humanistyczn – 21  kwietnia 2015r. (wtorek)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  – godz. 900 czas trwania 60 minut
  • z zakresu języka polskiego – godz. 1100 czas trwania 90 minut
b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015r. (środa)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 900
  • z zakresu matematyki – godz. 1100czas trwania 90 minut
c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015r. (czwartek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 900 – czas trwania 60 minut
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 1100 – czas trwania 60 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzenia sprawdzianu, czas pracy z arkuszem może zostać przedłużony:

  • o 45 minut – z zakresu języka polskiego, matematyki
  • o 20 minut – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Opracował: Janusz Dalak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.