VII Mikołajkowy Turniej w Koszykówce dziewcząt i chłopców o Puchar Dyrektora ZS w Klembowie

Dnia 9 grudnia 2015 r. odbył się – po raz siódmy – Mikołajkowy Turniej w Koszykówkęo Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie.Turniej był skierowany do uczniów Szkół podstawowych z Gminy Klembów oraz gmin ościennych. Gościliśmy sześć Szkół :

  • Szkołę Podstawową z Ostrówka pod opieką p. A.Jakutowicza
  • Szkołę Podstawową z Krusza pod opieką p. T.Bogusiewicza
  • Szkołę Podstawową z Dąbrówki pod opieką p. B.Wójcika
  • Szkołę Podstawową z Duczek pod opieką p. T.Fudaleja
  • Szkołę Podstawową z Postolisk pod opieką p.M.Komorowskiego
  • Szkołę Podstawową z Dobczyna pod opieką p.D.Osytka
  • Szkołę Podstawową z Klembowa pod opieką p. D.Dołowej

Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach : chłopcy i dziewczęta (6 grup chłopców i 6 grup dziewcząt). Uczestników powitał dyrektor szkoły p. Andrzej Olszewski wraz z organizatorami : Danutą i Krzysztofem Dołowymi. Uczniowie każdej ze Szkół wykazali się dużą sprawnością fizyczną.

Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym” w miłej, mikołajkowej atmosferze jaką zapewnili nam nasze szkolne mikołajki z klasy pierwszej pod opieką p.D.Gołębiewskiej. Gra była bardzo wyrównana.

      

Drużyny dziewcząt zajęły następujące miejsca :

 I Postoliska

 II Duczki

III Dąbrówka

IV Klembów

V Krusze

VI Ostrówek

Drużyny chłopców zajęły następujące miejsca :

I Dąbrówka 

II Postoliska

III Klembów

IV Dobczyn

V Duczki

VI Krusze

Dziękujemy p. Aleksandrze Smyk i Magdalenie Hutek za występ uczennic z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku w roli cheerleaderek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.