Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej

30 października 2009

Dzisiaj, w bardzo miłej atmosferze odbyło się pasowanie na ucznia.
Na początku dzieci z klasy I, odświętnie ubrane, zaprezentowały licznie zebranym gościom program artystyczny o charakterze patriotycznym, regionalnym i dydaktycznym.

Uczniowie złożyli ślubowanie słowami:PA300753
ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE!
BĘDĘ STARAŁ SIĘ BYĆ DOBRYM I UCZCIWYM.
BĘDĘ STRZEGŁ HONORU I DOBREGO IMIENIA SZKOŁY.
BĘDĘ SZANOWAŁ SWOICH NAUCZYCIELI, PRZEŁOŻONYCH I RODZICÓW.
BĘDĘ UCZYŁ SIĘ TEGO CO PIĘKNE.
BĘDĘ KOCHAŁ SWOJĄ OJCZYZNĘ.

Następnie dyrektor szkoły mgr Andrzej Olszewski pasował dzieci na uczniów oraz uroczyście wręczył legitymacje szkolne. Wychowawczyni wręczyła pasowanym pamiątkowe dyplomy. Do braci uczniowskiej przyjęto 19 dzieci.
Ślubowanie to ogromne przeżycie dla uczniów, rodziców i wychowawcy klasy pierwszej.

Opracowała: Agnieszka Groszek, wychowawca klasy I

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.