Szkoła Równych Szans VI

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Klembowie realizowany jest projekt współfinansowany ze środków unijnych ,, Szkoła Równych Szans VI”
Dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone są następujące zajęcia:
– wyrównawcze z języka angielskiego;
– matematyczne z elementami programowania;
– z zakresu przedmiotów ścisłych;
– usprawniające w zakresie komunikacji werbalnej;
– twórcze myślenie,
natomiast dla gimnazjalistów są to zajęcia:
– wyrównawcze z języka angielskiego;
– matematyczne z elementami programowania;
– przygotowujące do świadomego wyboru dalszej edukacji;
– pozalekcyjne ,, Chemia, fizyka, matematyka w kuchni i w łazience”.
Poza tym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zaplanowano obóz językowy, wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik i wyższej uczelni w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.