Zorganizowanie obozu letniego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klembowie

Daty

Ogłoszenia zamówienia

30.05.2017

Składania ofert

14.06.2017

 

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

POBIERZ

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik 1 „Formularz ofertowy”

 

Załącznik 2 „Wzór umowy”