„Poloneza czas zacząć…”

Polonez w wykonaniu trzecioklasistów, przepięknie zatańczony pod czujnym okiem p. Zefiryny Sycik, rozpoczął uroczystość zakończenia klas trzecich gimnazjum. Następnie głos zabrał pan dyrektor – Andrzej Olszewski, który powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne oraz zgromadzonych absolwentów. Najlepsi uczniowie klas trzecich zostali uhonorowani nagrodami, dyplomami za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz za udział w konkursach przedmiotowych i sportowych. Najważniejszą nagrodę z rąk p. Rafała Mathiaka – Nagrodę Wójta Gminy Klembów, za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i zachowaniu (średna ocen powyżej 5,0) otrzymało w tym roku ośmiu absolwentów: Weronika Marcinkiewicz, Aleksandra Kielak, Rozalia Krawczyk, Piotr Janus ( klasa III a), Alicja Kamińska, Arkadiusz Gancarz ( klasa III b), Aleksandra Kufel i Karolina Kosowska ( klasa III c). Po krótkiej części artystycznej absolwenci gimnazjum zatańczyli żywiołową „Belgijkę” , którą wprowadzili wszystkich zebranych na uroczystości gości w wakacyjny, pogodny nastrój. Życzymy naszym Absolwentom słonecznych wakacji, dostania się do wymarzonych szkół wyższych, sukcesów osiąganych na każdym polu działalności, a przede wszystkim grona życzliwym i przyjaznych ludzi.