Rozpoczęcie roku szkolnego dla Przedszkolaków

Rozpoczęcie roku szkolnego dla Przedszkolaków w Klembowie .01.09.2017 r. w godz. 7.00 – 17.00.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych

(z wyjątkiem oddziału zerowego) odbędzie się

30.08.2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Klembowie.