Pasowanie na przedszkolaka

W Przedszkolu w Klembowie odbyła się pierwsza ważna uroczystość dla dzieci najmłodszych – Pasowanie na Przedszkolaka. Na tę uroczystość przybyli, wcześniej zaproszeni, goście: pan wójt gminy Rafał Mathiak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Klembowie pani Elżbieta Solis. Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas uroczystości pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu. Zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. Odświętny strój, a także wystrój podkreśliły doniosłość wydarzenia. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a pan dyrektor Andrzej Olszewski z pomocą zaczarowanego ołówka dokonał pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało książeczkę i zakładkę do książki, które będą dzieciom towarzyszyły przez kolejne lata edukacji przedszkolnej. 
Po części oficjalnej przedszkolaki wręczyły pamiątkowe drzewo odbite z własnych rączek na ręce pana wójta Gminy Klembów oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Klembowie. Następnie rodzice wraz z dziećmi zaproszeni zostali na poczęstunek.

« 1 z 12 »