„ Kto ty jesteś? Polak mały. ..”

W 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I – III odbył się uroczysty apel. Dla naszej szkoły miał on wymiar szczególny. 10 listopada Szkołę Podstawową w Klembowie odwiedzili uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku. Pod kierunkiem pani Marii Romanowskiej, za pomocą znanych piosenek patriotycznych ( tj. „ Jestem Polakiem”, „Maszerują strzelcy”, „Białe róże”) oraz krótkich scenek rodzajowych przedstawili kartę z historii naszej Ojczyzny. Piosenka „Płynie Wisła” została dodatkowo zobrazowana gestami Makatonu. Akademia z okazji Święta Niepodległości miała charakter patriotyczny i była wyrazem pełnej integracji środowisk szkolnych. Wspólnie z uczniami szkoły specjalnej wystąpili uczniowie także naszej szkoły (kl. II, VI i VII). Szczególne podziękowanie należą się dzieciom z oddziałów przedszkolnych, które odświętnie ubrane i przystrojone w biało – czerwone kotyliony dały dowód rodzącego się patriotyzmu.