PROJEKT ,,ZDROWA JA’’

Aktywność ruchowa jest warunkiem niezbędnym prawidłowego rozwoju fizycznego a w części i psychicznego. Najmniej aktywne są dziewczęta w wieku dojrzewania. Ich mała aktywność ruchowa powoduje, że w wieku 15-16 lat ciężar ich ciała przekracza ustaloną normę, stają się otyłe i ociężałe.
Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizuje w szkole w Klembowie projekt o nazwie „Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu” – w skrócie ,,Zdrowa ja’’. Projekt ma na celu poprawę zachowań prozdrowotnych 15-ltnich dziewcząt jak również poprawę wzrostu aktywności fizycznej. Założeniem projektu jest wzrost zainteresowania dziewcząt zdrowiem, poprawa aktywności fizycznej, ograniczenie siedzącego trybu życia przed telewizorem, komputerem oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania się. 25 uczennic z klas II gimnazjum otrzymało opaski monitorujące ich aktywność fizyczną oraz tryb życia dnia codziennego. Opaski to nie tylko narzędzie promujące zdrowie, ale również gadżet, który pozwala dobrze się bawić, wymieniać doświadczenia i spostrzeżenia między uczestniczkami.
Uczniowie muszą być świadomi, że ruch rzeźbi nie tylko ciało, ale duszę i umysł.

Opracowała Danuta Dołowa
nauczycielka wychowania fizycznego