Lekcja biblioteczna w Gminnej Bibliotece w Klembowie

W czwartek – 5 kwietnia i piątek 6 kwietnia br. dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie odwiedziły Gminną Bibliotekę w Klembowie. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej, a przede wszystkim pobudzenie zainteresowania książką. Przedszkolaki uważnie wysłuchały pogadanki na temat zadań biblioteki, zasad korzystania z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić, aby zostać czytelnikiem. W dalszej części zajęć maluchy wysłuchały wiersza „Lokomotywa”, która zachęciła dzieci do dyskusji na temat ich ulubionych bohaterów. Dziecięca fantazja i wyobraźnia pobudzona czytanym utworem zaowocowała kolorowymi pracami plastycznymi na temat wiersza. Po zakończeniu pracy panie bibliotekarki zachęciły dzieciaki do przejrzenia księgozbioru przeznaczonego dla nich. Przedszkolaki bardzo chętnie oglądały książki, nie zapominając o odłożeniu książek na miejsce. Miłym akcentem kończącym nasze spotkanie był słodki poczęstunek.

Opracowała:

Edyta Sokołowska