Spotkanie z politjantką

W środę 3 października gościliśmy w Naszym przedszkolu mamę Bartka i zarazem funkcjonariuszkę policji – P. Agnieszkę Borkowską.
Podczas spotkania z przedszkolakami Pani Agnieszka zaprezentowała mundur policyjny oraz omówiła jego poszczególne elementy. Następnie zaprezentowała akcesoria niezbędne w pracy każdego policjanta. Wśród nich znalazły się m.in. kamizelka, kajdanki, pałka policyjna. Funkcjonariuszka policji przypomniała również dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa towarzyszące zarówno pieszym, jak i osobom poruszającym się różnymi pojazdami. Policjantka poprosiła przedszkolaki o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz zachęciła wszystkich do noszenia odblasków, które sprawiają, że możemy być widoczni na drodze. Ponadto przygotowała kilka obrazków przedstawiających potencjalne sytuacje zagrożenia, w których mogą znaleźć się dzieci. Wspólnie z wychowankami przedszkola omówiła zasady postępowania np. podczas wypadku lub próby nawiązania kontaktu z dzieckiem przez kogoś nieznajomego. Serdecznie dziękujemy P. Agnieszce Borkowskiej za poświęcony czas, cierpliwość i otwartość. Przypominamy, że inspiracją do wspólnych działań na płaszczyźnie rodzice – przedszkole jest jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 tj. kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Opracowała
Justyna Sokołowska