Wycieczka „Szlakiem bohaterów Kamieni na szaniec”

Okrągłe urodziny niepodległej Polski zwieńczyła wycieczka do Warszawy – ,,Szlakiem bohaterów Kamieni na szaniec”. Uczniowie klas III gimnazjum odwiedzili najważniejsze miejsca upamiętniające czyny Alka, Rudego i Zośki oraz oddali hołd wszystkim uczestnikom walk o niepodległość Polski. Bardzo dziękujemy uczniom oraz nauczycielom: p. Agnieszce Grądzkiej, p. Magdalenie Sztajerwald i p. Jarosławowi Makarewiczowi za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości listopadowych.