Konkurs Pięknego Czytania ,,Dla Niepodległej”

Dzień później, 14 listopada, odbył się Konkurs Pięknego Czytania ,,Dla Niepodległej”, nad którym honorowy patronat objął Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przystąpili do niego uczniowie klasy IVA i IVB. Zmierzyli się oni z bajkami historycznymi, upamiętniającymi najważniejsze wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny. Czwartoklasiści spełnili pokładane w nich nadzieje. Historie pochodzące z książki ,,Mam gen wolności” zaciekawiły zebraną publiczność i stały się piękną lekcją historii. Siedmioosobowe jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem. Wyróżniono wszystkich uczniów , zaś laur zwycięstwa z rąk przedstawiciela Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – p. Wojciecha Lesiaka odebrali: Julia Tymczyszyn, Bartłomiej Bukowski i Mateusz Kopciuch – Skomorowski (dzieci zajęły odpowiednio I, II i III miejsce). Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomem i ,,Księgą Małego Patrioty”, a laureaci otrzymali piękne albumy z dziejów Polski.