Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo

W związku z protestem nauczycieli w Szkole Podstawowej w Klembowie zostało przeprowadzone referendum strajkowe. Za rozpoczęciem akcji strajkowej w dniu 8 kwietnia 2019r. opowiedziało się 94,9 % głosujących.
Zgodnie z prawem Dyrektor nie może wcześniej zbierać żadnych deklaracji od nauczycieli, czy przystąpią do strajku, czy nie.
Listę osób strajkujących Dyrektor otrzymuje dopiero w chwili rozpoczęcia strajku i wykaz ten codziennie może ulec zmianie.
Uniemożliwia to wcześniejsze poinformowanie Państwa o organizacji pracy szkoły w poszczególnych dniach.
Wszelkie informacje udzielane będą poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły oraz tablicę ogłoszeń, bezpośrednio po uzyskaniu danych o liczbie nauczycieli przystępujących do strajku i ocenie możliwości organizacyjnych szkoły.