Poloneza czas zacząć. – Podkomorzy rusza

I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 

I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi,

I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.

Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi;

Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi.

(…) Brzmią zewsząd okrzyki:

„Ach, to może ostatni! patrzcie, patrzcie, młodzi,

  Może ostatni, co tak poloneza wodzi!

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz – Księga XII

Tymi słowami z ,,Pana Tadeusza” A. Mickiewicza – 18.06.2019r. – rozpoczęła się niezwykła uroczystość zakończenia roku szkolnego ostatniego rocznika gimnazjalistów Szkoły Podstawowej w Klembowie. Sześćdziesięciu dziewięciu uczniów i ich rodziców żegnała cała społeczność szkolna. Za nim wręczono uczniom świadectwa i nagrody zatańczyli oni Poloneza nasz narodowy taniec, który dla wielu jest zarazem końcem i początkiem nowego etapu w życiu człowieka. Po przepięknym układzie tanecznym, Dyrektor szkoły- p. Andrzej Olszewski przypomniał wszystkim krótką historię Gimnazjum – szkoły, która przez 20 lat, bo od roku 1999 – 2019, funkcjonowała w polskim systemie szkolnictwa. 1 września 1999 pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Publicznym Gimnazjum w Klembowie, a 12 nauczycieli realizowało zajęcia. Pięć osób pracowało tu przez cały ten okres . Byli to : p. M. Kuryło, J. Skwarska, p. G. Sobczak, p. M. Plewka i p. A. Olszewski, który przez te 20 lat sprawował funkcję Dyrektora . Pierwszymi wychowawcami klas byli : p. G. Sobczak, p. M. Kuryło – kl. IB i p. M. Plewka – kl. IC. W 2003r. został powołany Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W 2006 roku rozbudowano szkołę i oddano do użytku nowe pomieszczenia: szatnię,sanitariaty, I piętro, II piętro i salę gimnastyczną. W tym też roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia gen. Franciszka Żymirskiego oraz otrzymała sztandar . Gimnazjum w Klembowie ukończyło 1307 uczniów. W 2017r. w wyniku reformy oświaty przywrócono ośmioklasową szkołę podstawową i zaczęto wygaszać gimnazja. Następnie Wójt Gminy Klembów p. Rafał Mathiak wręczył Nagrody Wójta najlepszym absolwentom – uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5.00. W tym zacnym gronie znaleźli się: Gabriela Sobczak, Izabela Arczewska, Magda Janus, Oliwia Kuchta – kl. IIIA, Maja Chmielewska, Mateusz Pawelec, Sebastian Matejak kl.- IIIB, Oliwia Gizińska, Jakub Broch, Małgorzata Kufel, Kacper Matak – kl. IIIC. Oczywiście to nie wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce. Świadectwa z biało – czerwonym paskiem otrzymało 18 absolwentów, a 5 uczniów – nagrody książkowe za średnią powyżej 4,5. Rodzicom zaś wręczono Listy gratulacyjne. W tym uroczystym dniu wielu uczniów otrzymało wyróżnienia w różnych dziedzinach szkolnego życia m.in. za sukcesy sportowe, czytelnictwo, działania artystyczne. Ale szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele to również Ci Rodzice, którzy zawsze znajdują czas, aby wspierać wychowawców i Dyrekcję szkoły. Był to doskonały moment, aby w ich stronę popłynęły słowa podziękowań,. Następnie uczniowie klas III przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny o życiu jako metaforycznej podróży, w którą najpierw wybrali się z Małym Księciem, aby doświadczyć tajemnicy przyjaźni. Następnie przy muzyce Enio Morricone na naszych oczach wzrastało drzewo z uczniów wypowiadających niezwykłe, ale jakże mądre sentencje o życiu, które może być odkrywanie samego siebie, szansą, pięknem, radością, prawdą, wyzwaniem, obowiązkiem, tajemnicą , hymnem… Całości towarzyszyły piękne utwory muzyczne w wykonaniu samych absolwentów przy ich własnym akompaniamencie. Na końcu uczniowie podziękowali swoim Rodzicom, najważniejszym osobom w ich życiu, za ich trud, poświęcenie, za to , że po prostu są, Nauczycielom i Pracownikom szkoły, a przede wszystkim Dyrektorowi i swoim Wychowawcom. I wreszcie przyszedł czas na dyskotekę, która na pewno pozostanie w sercu niejednego gimnazjalisty.

,, Do widzenia Przyjaciele Wspólnych chwil było tak wiele . Dziś ta nitka się urywa, coś się kończy, a coś się zaczyna…”

Agnieszka Grądzka