OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Nowy rok szkolny dzieci z zerówek rozpoczęły od spotkania z Misiem Ratownikiem, który w dniu 13 września przeprowadził z nimi zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas spotkania przedszkolaki zapoznały się
z pracą strażaka, policjanta i lekarza. Dowiedziały się również pod jaki numer należy dzwonić i w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem. W trakcie prowadzonych zajęć nasi podopieczni nie tylko obserwowali w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny, ale same miały możliwość bandażowania Misia Ratownika.
Na koniec zajęć każde dziecko zostało odznaczone przez Misia Ratownika medalem Super Ratownika. Mamy nadzieję, że dzięki takim lekcjom dzieci będą miały większą świadomość w udzielaniu pierwszej pomocy. Dziękujemy serdecznie właścicielom Apteki „Pod Ratuszem” z Tłuszcza za przekazanie materiałów opatrunkowych wykorzystanych podczas zajęć.

Dorota Franczak

Renata Rosa