„The Cracow Dragon”

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy Va, w trakcie zebrania z rodzicami, wystawili sztukę w języku angielskim pt. „The Cracow Dragon” czyli „Legendę o Smoku Wawelskim”. Przygotowania do jej wystawienia trwały pół roku. Spotykaliśmy się raz w tygodniu na dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach z języka angielskiego, podczas których szlifowaliśmy wymowę oraz sposób gry… Początek nie był łatwy. Zaczęliśmy od zapoznania się z tekstem w języku angielskim, następnie zostały rozdzielone role i … rozpoczęły się próby. Najwięcej problemu sprawiała uczniom nauka tekstu na pamięć, ale udało się! Na przedstawieniu nie było większych wpadek, a drobnych usterek, mam nadzieję, nikt nie zauważył. Dzieci z wielką przyjemnością połączyły naukę z zabawą, zaś rodzice z dumą obserwowali i słuchali – z większym lub mniejszym zrozumieniem – wystąpienia swych pociech.