Zostań Świętym Mikołajem

W miesiącu grudniu w naszej szkole organizacja PCK przeprowadziła akcję „Zostań Świętym Mikołajem” dla podopiecznych :

Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach Kaliska 93, 07-130 Łochów

i

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach

Kaliska 50b, 50c, 07-130 Łochów

Do akcji przyłączyła się cała społeczność szkolna i przedszkolna wraz z Rodzicami. Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego efektem była ogromna ilość zebranych kosmetyków, środków higienicznych i ubrań.

Wszystkim darczyńcom w imieniu obdarowanych dzieci/młodzieży bardzo dziękujemy.

Organizatorzy: Beata Franczak, Katarzyna Towstjenko