UWAGA !!!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W naszej szkole w dniach 12 i 13 marca br. będą prowadzone tylko działania opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca br. dzieci nie przychodzą do szkoły. Powinny również unikać miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe itp.)

Andrzej Olszewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klembowie