Harmonogram konsultacji dla uczniów kl. IV – VII

Od 01.06.2020 r. uczniowie klas IV – VII mogą brać udział w konsultacjach z nauczycielami według załączonego harmonogramu. Ze względu na obowiązujące zalecenia GIS liczba uczniów uczestniczących w konsultacji jest ograniczona, dlatego uczniowie muszą przynajmniej dzień wcześniej zgłosić nauczycielowi chęć udziału w zajęciach. Po otrzymaniu informacji od nauczyciela mogą o wyznaczonej godzinie przyjść do szkoły.

Przy wejściu każdy uczeń dostarcza:

1. Zgodę na pomiar temperatury. Pobierz

2. Oświadczenie o stanie zdrowia. Pobierz

Ponadto jest dokonywany pomiar temperatury ciała (termomert bezdotykowy). Uczniowie, u których zostanie stwierdzona temperatura powyżej 37,5 . C nie zostaną wpuszeni na teren szkoły.

3. Harmonogram konsultacji dla uczniów kl. IV – VII Pobierz