Konkurs plastyczny!!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

I. ORGANIZATORZY:

Organizatorami konkursu na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną są: Dorota Franczak i Marta Jończyk.

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU:

  • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej;
  • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej;
  • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
  • stworzenie płaszczyzny do prezentacji talentów.

III. TEMAT:

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w postaci kartki świątecznej, odnoszącej się do nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

IV. UCZESTNICY:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 0-III.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie maksymalnie A5 (połowa kartki A4). Kartkę należy wykonać w takiej formie, aby dała się włożyć do koperty. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki wykorzystując dowolne materiały i techniki plastyczne. Wewnętrzna część pozostaje pusta. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

Prace należy dostarczyć zapakowane w białą kopertę wraz z metryczką, która zawiera: imię i nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna wraz z telefonem kontaktowym. Kartek nie podpisujemy. Prace zostawiamy u Pań woźnych przy wejściu do szkoły każdego dnia roboczego w godz. 8.00-15.00. Ostateczny termin upływa 11.12.2020r.

Prace po przebyciu 4-dniowej kwarantanny zostaną poddane ocenie przez powołaną w tym celu Komisję. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie zwycięzców na stronie internetowej naszej szkoły nastąpi 16.12.2020r.

Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięskie prace z I miejsca w kategorii klas I-III wezmą udział dalej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „ Kartka Bożonarodzeniowa”, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Siemiatyczach. Pozostałe kartki i zwycięskie kartki z kategorii klas 0 zostaną wysłane do instytucji, osób i firm współpracujących z naszą szkołą. Chcemy kultywować w ten sposób piękną tradycję bożonarodzeniową.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac.

VI. KRYTERIA OCENIANIA

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:
– poziom artystyczny wykonanej pracy;
– inwencję twórczą uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość;
– stopień nawiązania do tradycji;
– estetykę, staranność wykonania oraz wkład pracy;
– samodzielność wykonania;

VII. NAGRODY

Z każdej klasy wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę rzeczową. Dodatkowo zwycięskie prace wezmą udział konkursie ogólnopolskim. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Ponadto wszystkie karty zostaną wysłane do osób, instytucji i firm współpracujących ze szkołą. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja zwycięskich prac na stronie naszej szkoły.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych w metryczce każdej z prac.

2. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie pracy na stronie internetowej szkoły oraz wykorzystanie jej do wysłania osobom, instytucjom i firmom współpracującym ze szkołą.

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.