TERAPIA RĘKI W RYBKACH

Terapia ręki odgrywa istotną rolę w kontekście wspierania dziecka w rozwoju.
Obserwacje wszelkich nieprawidłowości na wczesnym etapie dają szansę na możliwość
zapobiegania głębszym zaburzeniom i utrwalaniu złych nawyków. W dzisiejszych czasach coraz
więcej dzieci ma problemy w obrębie motoryki. Terapia ręki to zbiór  różnorodnych oddziaływań,
których celem jest usprawnianie motoryki małej, czyli ruchów palców, dłoni, ręki, tak aby
w okresie szkolnym dziecko mogło swobodnie i zgodnie z programem wykonywać różne
czynności szkolne m.in. pisanie. Nadrzędnym celem terapii jest dążenie do osiągnięcia pełnej
samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Terapia ręki ma na celu:
• równoważenie napięcia mięśniowego,
• poprawę stabilizacji centralnej,
• dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów
i struktur materiałów oraz ich rozróżniania,
• doskonalenie koordynacji obustronnej,
• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• doskonalenie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała,
• doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów wyizolowanych,
• usprawnianie motoryki małej.
Biorąc pod uwagę ilość dzieci z problemami motorycznymi podjęliśmy decyzję
o zorganizowaniu na terenie przedszkola zajęć grupowych z Terapii Ręki. Zajęcia te odbywają się
w każdą środę w grupie Rybek.

Terapeuta Ręki I i II stopnia
Renata Rosa