Biblioteka szkolna

 

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Umberto Eco

 

 

 

 

Biblioteka szkolna chętnie gości w swoich progach wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.

Zadania biblioteki szkolnej to:

  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
  • przygotowanie uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,
  • kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,
  • zachęcanie do czytania poprzez różne formy pracy z czytelnikami,
  • gromadzenie wydawnictw metodycznych dla nauczycieli.

bib1

 

Nasza biblioteka przystąpiła do projektu ,,Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej”, finansowanego przez MEN i Europejski Fundusz Społeczny. Posiadamy 4 stanowiska komputerowe z kompleksowym oprogramowaniem i dostępem do Internetu.