Rocznica Powstania Listopadowego – Olszynka Grochowska