Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Andrzej Olszewski

nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Skwarska

nauczyciel dyplomowany