Komunikaty

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

>TUTAJ<

KONTO BANKOWE (OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. GOTOWCA W KLEMBOWIE

UL. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO 68, 05-205 KLEMBÓW

66 1240 6074 1111 0000 4989 6147


Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 zostanie przeprowadzona poprzez system elektroniczny i rozpocznie się w dniu 29 marca od godz. 10.00 i potrwa do 21 kwietnia 2017 r.: do godziny 11.00 rejestracja w systemie, do godziny 12.00 złożenie podpisanego wniosku w tzw. placówce pierwszego wyboru. Pełny harmonogram rekrutacji w zakładce: Zasady i harmonogram rekrutacji lub do pobrania tutaj.

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEJ PLACÓWKI INFORMACJE TUTAJ

 

 

 


Klembów dn.29.08.2016r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Klembowie informuje,

że inauguracja roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się dnia

1 września 2016 rBez tytułu

o godz. 9 00 – dla uczniów Szkoły Podstawowej

o godz. 1100 – dla uczniów Gimnazjum

Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzą msze święte,

o godz. 800 dla uczniów Szkoły Podstawowej,

o godz. 1000dla uczniów Gimnazjum,

które zostaną odprawione w kościele parafialnym w Klembowie

Trasa i godziny odjazdu wg poniższej mapy.

trasa


Informujemy!!!!!!

Karty zgłoszenia uczniów do świetlicy szkolnej będą do pobrania dnia 1 września u wychowawców klas. Prosimy o dostarczenie zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych do dnia 16 września 2016

 


REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2016/2017

Wszystkie informacje – łącznie z dokumentami rekrutacyjnymi znajdziecie Państwo na stronie Gminy Klembów.

Dokumenty do pobrania:

Opis dokumentu typ data

Zarządzenie Wójta Gminy Klembów nr 0050.8.2016 z dnia 28 stycznia

w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

pdf 15-02-2016 [ Pobierz ]
240 kB

Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

pdf 15-02-2016 [ Pobierz ]
373 kB
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego pdf 15-02-2016 [ Pobierz ]
98 kB
Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej placówki pdf 15-02-2016 [ Pobierz ]
478 kB