Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

poniedziałek: 9.45-13.35;

środa: 9.40-14.30;

piątek: 8.45-12.40

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole.
Pedagog szkolny współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną, Policja, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, kuratorami społecznymi i zawodowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, Urzędem Pracy).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  6. w trudnej sytuacji.

 Pedagog prowadzi dla uczniów terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach. 

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

– trudności w nauce

– brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

– kłopoty osobiste i rodzinne

– niska samoocena

– potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

– okres dojrzewania

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• masz problemy w nauce
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Zapraszam. Postaram się pomóc