Przedszkole

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Nasze Przedszkole funkcjonuje od 1 września 2017 roku. W roku szkolnym 2017/2018 utworzono trzy oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2018/2019 ilość oddziałów została zwiększona. Obecnie mamy 100 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 32 uczniów objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci przydzielono do grup zgodnie z wiekiem:

 • 3-latki – grupa „Kotki”

 • 3, 4 – latki – grupa „Biedronki”

 • 4, 5-latki – grupa „Słoneczka”

 • 5-latki – grupa „Rybki”

 • 5, 6-latki – 2 oddziały zerowe.

Na potrzeby najmłodszych przedszkolaków zostało zaadaptowane całe pierwsze piętro, gdzie przystosowano 4 sale edukacyjne. Pomieszczenia są przestronne i kolorowe, wyposażone w nowoczesne i bezpieczne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, dostosowane do wieku dzieci. Kąciki tematyczne urządzone są zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi wychowanków. Dodatkowo przy każdej sali znajduje się oddzielna łazienka. Sale wyposażone są w sprzęty multimedialne, dzięki czemu proces edukacyjny naszych podopiecznych wzbogacony jest o nowoczesne technologie informatyczne. Przedszkole ma do dyspozycji duży korytarz, ogólną łazienkę oraz szatnię. W trosce o bezpieczeństwo dzieci do przedszkola można wejść tylko przy użyciu karty magnetycznej. Nowoczesny system uniemożliwia wejście na teren przedszkola osobom nieupoważnionym. System dodatkowo pełni funkcję rejestrowania przyprowadzania i odbierania dziecka, co daje możliwość naliczania opłat w systemie minutowym. Dzieci uczęszczające do rocznych obowiązkowych oddziałów przedszkolnych zajmują przestronną salę na drugim piętrze. Zajęcia edukacyjno-opiekuńcze ze względów organizacyjnych odbywają się w systemie zmianowym (porannym lub popołudniowym).Wszystkie oddziały realizują podstawę programową, dzieci w młodszych grupach w oparciu o podręczniki „Plac zabaw” wyd. WSiP, natomiast dzieci 6-letnie na podstawie podręczników „Dzieciaki w akcji„ wyd. Nowa Era. Dodatkowo dzieci w wieku od 3 do 5 lat realizują program autorskiego pt. „Przedszkolak w formie” napisany przez nauczycielki wychowania przedszkolnego Dorotę Gołębiewską i Justynę Sokołowską. Głównym celem programu jest kształtowanie zdrowego stylu życia oraz doskonalenie sprawności ruchowej. Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego dwa razy w tygodniu po 30 minut oraz mają możliwość uczestniczyć w zajęciach z religii. Dodatkowo na prośbę rodziców realizowane są odpłatne zajęcia dodatkowe z rytmiki i zajęcia taneczne. Na terenie przedszkola odbywają się liczne imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi osobowościami, występy artystyczne, koncerty Filharmonii Narodowej oraz teatrzyki objazdowe. Zapewniamy miłą i profesjonalną opiekę kadry pedagogicznej w oddziałach dziesięciogodzinnych dla dzieci 3-5 lat oraz w oddziałach pięciogodzinnych dla dzieci 5-6 letnich.

ZGŁASZNIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA

Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać pod numerem  sekretariatu 22 799 93 79 lub 731-154-962 odliczenia można zgłaszać na dzień przed nieplanowaną nieobecnością do godziny 13.00. Zgłoszenie nieobecności dziecka proszę nie zgłaszać w formie SMS.

OPŁATY

Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka poza realizacją podstawy programowej należy uiszczać w

kasie Urzędu Gminy w Klembowie lub wpłacać na numer konta bankowego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M.GOTOWCA W KLEMBOWIE

UL. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO 68, 05-205 KLEMBÓW

(w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy płatność: opłata za wyżywienie lub opłata stała)

66 1240 6074 1111 0000 4989 6147

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00.

 • 07:00 – 08:15 Przychodzenie dzieci do przedszkola, zabawy i gry integracyjne wg indywidualnych potrzeb maluchów, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia poranne.
 • 08:15 – 09:15 Przygotowanie do śniadania, czynności higienicze, śniadanie.
 • 09:15 – 10:15 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone w grupach – czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej.
 • 10: 15 -10:30 II śniadanie.
 • 10:30 – 12:00 Zabawy swobodne, spacer, zabawy na placu zabaw,obserwacje przyrodnicze.
 • 12:00 – 12:45 Przygotowanie do obiadu, czynności higienicze, obiad.
 • 12:45 – 13:15 Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej(dla maluchów – leżakowanie do 14:30).
 • 13:15 – 14:30 Kontynuacja zabaw edukacyjnych i warsztatów, zabawa kierowana w grupie starszaków.
 • 14:30 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higienicze podwieczorek.
 • 15:00 – 16:30 Zabawy i gry ruchowe, zabawy swobodne – w zależności od grup.
 • 16:30 – 17:00 Oczekiwanie na rodziców, zabawy w różnych grupach wiekowych (mieszanych).