Rada rodziców

Numer konta bankowego

Rady Rodziców Zespołu Szkół w Klembowie

74 1020 1042 0000 8302 0279 9591