Szkoła Równych Szans VI

Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 realizowanego przez Gimnazjum w Klembowie (partner 24) na grudzień 2017 r.

L.p.

Nazwa zajęć

Data

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

1.

Za jęcia przygotowujące do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

01.12.2017 r.

13.35 – 14.20

15

Agnieszka Wyczółkowska

06.12.2017 r.

8.00 -8.45

08.12.2017 r.

13.35 – 14.20

13.12.2017 r.

8.00 -8.45

15.12.2017 r.

13.35 – 14.20

20.12.2017 r.

8.00 -8.45

15 listopada i 17 listopada 2017 odwołane zajęcia przygotowujące do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej z elementami kreatywności prowadzone przez p. Agnieszkę Wyczółkowską 

Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 realizowanego przez Gimnazjum w Klembowie (partner 24) na listopad 2017 r.

L.p.

Nazwa zajęć

Data

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

1.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Zajęcia pozalekcyjne, , Chemia, fizyka, matematyka w kuchni i łazience”

06.11.2017 r.

14.30 – 15.15

15

Maryla Jaskułowska

2.

Za jęcia przygotowujące do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

08.11.2017 r.

8.00 -8.45

15

Agnieszka Wyczółkowska

10.11.2017 r.

13.35 – 15.05

15.11.2017 r.

8.00 -8.45

17.11.2017 r.

13.35 – 15.05

22.11.2017 r.

8.00 -8.45

24.11.2017 r.

13.35 – 15.05

29.11.2017 r.

8.00 -8.45


Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 przez Szkołę Podstawową w Klembowie (partner 23) na listopad 2017 r.

L.p.

Nazwa zajęć

Data

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

1..

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

02.11.2017 r.

14.30-15.15

15

Małgorzata Bednarczyk

08.11.2017 r.

08.00 – 8.45

09.11.2017 r.

14.30-15.15

15.11.2017 r.

08.00 – 8.45

16.11.2017 r.

14.30-15.15

22.14.2017 r.

08.00 – 8.45

2.

Zajęcia matematyczne z elementami programowania

08.11.2017 r.

13..35 -15.05

15

Jarosław Makarewicz

15.11.2017 r.

3.

Zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

13.11.2017 r.

14.30 – 15.15

15

Maryla Jaskułowska


Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 realizowanego przez Gimnazjum w Klembowie (partner 24) na czerwiec 2017 r.

Dodatkowe terminy zajęć przygotowujące do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej z elementami kreatywności :

– 01.06.2017 godz 12:00-13:30

-06.06.2017 godz 13:35-15:05

-13.06.2017 godz 13:35-15:05

– 19.06.2017 godz 13:35-15:05

-20.06.2017 godz 13:35-15:05

L.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

2.

Zajęcia pozalekcyjne, , Chemia, fizyka, matematyka w kuchni i łazience”

wtorek

8.00 -9.40

15

Maryla Jaskułowska

4.

Za jęcia przygotowujące do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

piątek

14.30-15.40

18

Agnieszka Wyczółkowska

Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 przez Szkołę Podstawową w Klembowie (partner 23) na czerwiec 2017 r.

Dodatkowe terminy zajęć „Trening twórczego myślenia” :

-21.06.2017 godz 15:20-16:05

-22.06.2017 godz 13:35-14:20

L.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

1

Zajęcia usprawniające w zakresie komunikacji werbalnej

wtorek

11.40 – 13.40

9

Wanda Taracha

2.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

środa

12.40-13.35

15

Małgorzata Bednarczyk

3.

Twórcze myślenie

środa

14..30 – 15.15

14

Agnieszka Wyczółkowska

4.

Zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

czwartek

8.00-8.45

15

Maryla Jaskułowska

5.

Zajęcia usprawniające w zakresie komunikacji werbalnej ( z el. logopedii)

czwartek

12.35 – 14.35

9

Katarzyna Łukasik

6.

Zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

czwartek

14.30-15.15

15

Piotr Bednarczyk

7.

Twórcze myślenie

czwartek

15.20 – 16.05

14

Agnieszka Wyczółkowska

8

Zajęcia matematyczne z elementami programowania

piątek

13..35 -15.05

15

Jarosław Makarewicz

W dniu 18. 05.2017 zajęcia z „Twórczego myślenia” prowadzone przez p. Agnieszkę Wyczółkowską zostają odwołane!!

Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 realizowanego przez Gimnazjum w Klembowie (partner 24) na maj 2017 r.

L.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

1. Zajęcia matematyczne z elementami programowania poniedziałek (ostatnie zajęcia 15.05.2017) 15.15-16.45 15 Paulina Sokołowska
2. Zajęcia pozalekcyjne, , Chemia, fizyka, matematyka w kuchni i łazience” wtorek 8.00 -9.40 15 Maryla Jaskułowska
3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego piątek (ostatnie zajęcia od 13:35 do 14:45) 13.35 -15.30 15 Irena Brodowska
4. Za jęcia przygotowujące do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej. piątek  14.30-15.40 18 Agnieszka Wyczółkowska

Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 przez Szkołę Podstawową w Klembowie (partner 23) na maj 2017 r.

L.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

1 Zajęcia usprawniające w zakresie komunikacji werbalnej wtorek
11:40 – 13:40 9 Wanda Taracha
2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego środa 12:40-13:35 15 Małgorzata Bednarczyk
3. Twórcze myślenie środa 14:30 -15:15 14 Agnieszka Wyczółkowska
4. Zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych czwartek 8:00-8:45 15 Maryla Jaskułowska
5. Zajęcia usprawniające w zakresie komunikacji werbalnej ( z el. logopedii) czwartek 12:35 – 14:35 9 Katarzyna Łukasik
6. Zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych czwartek 14:30-15:15 15 Piotr Bednarczyk
7. Twórcze myślenie czwartek 15:20 -16:05 14 Agnieszka Wyczółkowska
8 Zajęcia matematyczne z elementami programowania piątek 13:35 -15:05 15 Jarosław Makarewicz

Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 realizowanego przez Gimnazjum w Klembowie (partner 24) na kwiecień 2017 r.

L.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

1

Zajęcia matematyczne z elementami programowania

poniedziałek

15.15-16.45

15

Paulina Sokołowska

2.

Zajęcia pozalekcyjne, , Chemia, fizyka, matematyka w kuchni i łazience”

wtorek

8.00 -9.40

15

Maryla Jaskułowska

3.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

piątek

13.35 -15.30

15

Irena Brodowska

4.

Zajęcia matematyczne z elementami programowania

piątek
ostatnie zajęcia 7.04.2017 r.

13.30 – 15.35

15

Jarosław Makarewicz

5.

Za jęcia przygotowujące do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

piątek

14.30-15.40

18

Agnieszka Wyczółkowska


Harmonogram planowanych zajęć realizowanych w ramach projektu ,, Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014/2020 przez Szkołę Podstawową w Klembowie (partner 23) na kwiecień 2017 r.

L.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć

Liczba uczestników

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej

1

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

środa

12.40-13.35

15

Małgorzata Bednarczyk

2

Zajęcia z zakresu komunikacji werbalnej

wtorek
pierwsze zajęcia 11.04.2017 r.

11.30 – 13,30

9

Wanda Taracha

3

Zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

czwartek

8.00-8.45

15

Maryla Jaskułowska

4

Zajęcia z zakresu komunikacji werbalnej

czwartek

12.30 – 14,30

9

Katarzyna Łukasik

5

Zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych

czwartek

14.30-15.15

15

Piotr Bednarczyk

6

Twórcze myślenie

czwartek

15..20 –16.05

15

Agnieszka Wyczółkowska

 


W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Klembowie realizowany jest projekt współfinansowany ze środków unijnych

,, Szkoła Równych Szans VI”
Dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone są następujące zajęcia:
– wyrównawcze z języka angielskiego;
– matematyczne z elementami programowania;
– z zakresu przedmiotów ścisłych;
– usprawniające w zakresie komunikacji werbalnej;
– twórcze myślenie,
natomiast dla gimnazjalistów są to zajęcia:
– wyrównawcze z języka angielskiego;
– matematyczne z elementami programowania;
– przygotowujące do świadomego wyboru dalszej edukacji;
– pozalekcyjne ,, Chemia, fizyka, matematyka w kuchni i w łazience”.
Poza tym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zaplanowano obóz językowy, wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik i wyższej uczelni w Warszawie.