Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych
w roku szkolnym 2018/2019

06.11.2018 r. – godz. 17.00

12.12.2018 r. – godz. 17.00

14.01. 2019 r. – godz. 17.00

07.03.2019 r. – godz. 17.00

02.04.2019 r. – godz. 17.00

09.05.2019 r. – godz. 17.00

03.06.2019 r. – dzień otwarty od godz. 16.00 – do 17.00

Ferie zimowe od 28.01.2019 r. do 10.02.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
02.11. 2018 r.

02.05.2019 r.

Terminy zebrań z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Klembowie
w roku szkolnym 2018/2019

06.11.2018 r. – godz. 18.00

12.12.2018 r. – godz. 18.00

14.01. 2019 r. – godz. 18.00

07.03.2019 r. – godz. 18.00

02.04.2019 r. – godz. 18.00

09.05.2019 r. – godz. 18.00

03.06.2019 r. – dzień otwarty od godz. 16.00 – do 17.00

Ferie zimowe od 28.01.2019 r. do 10.02.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
– 02.11. 2018 r.

– 02.05.2019 r.